Beter voor dier

Geëngageerde landbouwers

De mens draagt van nature zorg voor dieren: een ethische plicht. Boeren binnen het project ‘Beter voor Iedereen’, engageren zich om hun dieren te voederen met een divers dieet aan granen en zaden (natuurlijk rijk aan omega 3). Dit komt de gezondheid en het welzijn van de dieren ten goede.

Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat een omega 3-rijk dieet het bijtgedrag van varkens in de stal vermindert. Als wij beter voor de varkens zorgen, zorgen zij dus ook beter voor elkaar.

De BBC-/HFA veehouderijen moeten de van kracht zijnde regelgeving van hun land respecteren.
HFA rekent erop dat de officiële instanties deze controleren en dat deze strikt worden gerespecteerd.

 

Bovendien wil HFA in samenwerking met BelPork er een streefdoel van maken om met de boer het antibioticagebruik in de vleessector te verminderen.

Ook bij onze leghennen willen we deze filosofie doortrekken door te zweren bij vrije uitloop. Door het welzijn van de dieren voorop te stellen, komt HFA ook tegemoet aan de gezondheid en het welzijn van de mensen.

Een domino-effect met enkel winnaars.